Vysoce výkonné materiály

vstřikování, vytlačování, obrábění

Pokrokové plastové díly, vyráběné z vysoce výkonných materiálů pro různé vysokovýkonné oblasti, dobývají stále nové obory použitelnosti:Vysoce teplotně odolné materiály v žáru

Přibývající kompaktní konstrukce elektrických a elektrotechnických přístrojů, vysoce zatížené přístroje v medicínských oborech při dezinfekci a procesech probíhajících za tepla, kladou zvláštní požadavky na tvarovou stálost za tepla a pokud možno i minimální stárnutí za tepla použitého materiálu.

Naše rozsáhlé zkušenosti a technická vybavení dávají předpoklad k efektivnímu a odbornému zpracování těchto žáruvzdorných materiálů.

PŘES 300 °C
odolávají konstrukční díly průtokoměru od INVENSYS se skleněnými vlákny zesíleného polyetheretherketonu (PEEK GF30)


Vysoce výkonné materiály - mechanicky zatěžované

Nové, zesílené a samozesilující materiály pomáhají nahradit obtížné díly agregátu nebo malé, relativně vysoce zatížené konstrukční díly.

To otevírá konstruktérovi další možnosti termoplastů pro mechanicky zatěžované strojní součásti.

Nově vyvinuté dlouhými skleněnými vlákny zesílené plasty (LFT) budou podle přání zákazníka upraveny na míru a poskytnou velmi náročné konstrukční díly.

S 50 % SKLENĚNÉHO VLÁKNA
zesílený polyamid (PA 6 GF50) dává tomuto velkému strojnímu rámu pro SIEMENS jeho vynikající únosnost a odolnost proti překroucení


Vysoce výkonné materiály pod chemickým účinkem

Zařízení a čerpadla, která pracují v chemickém procesu často za vysoké teploty a tlaku. Přitom musí být stále zabezpečeno, že leptající nebo jedovaté reakce nezpůsobí žádné škody na lidech, životním prostředí nebo zařízení.

V těchto oblastech nasazené technické díly z plastů tím splňují vysoké požadavky: Nesmí vytvářet žádnou chemickou korozi nebo dokonce nabízet nějakou i nepatrnou difuzi.

MAGNETICKÉ SPOJKY
pro čerpadla na chemic. látky, takže pro kovové díly bez styku s chemic. látkami, vyžadují pokrokové myšlenky a moderní materiály, jako je sklem vyztužený polyphenylensulfid (PPS GF40)


Vysoce výkonné materiály v případě požáru

Úkoly požární ochrany v letecké dopravě vyžadovaly podle nových materiálových formulací splňovat přísnější mezinárodní bezpečnostní normy. Neboť v uzavřených prostorách se vyskytující plameny a jedovaté, leptající kouřové plyny představují skryté nebezpečí.

Dnes již splňují speciální plasty s přesně diferencovanými požárními opatřeními , následující předpisy: vnitřní vybavení letadel a vybavení vozidel mohou být konstruovány z materiálu odolných proti hoření. Blokace hoření působí přitom proti vznícení od ohně a nepatrná hustota kouřových plynů zmenšuje vznikající škody v případě požáru.

ZABEZPEČENÍ LETECKÉHO PROVOZU
je přísné ke každému funkčnímu dílu v letadle. Tyto, speciálním lakem zušlechtěná pecní dvířka ze zesíleného PES GF20 pro AIRBUS a BOEING, přesvědčují vysokou pevností a dobrým chováním při požáru


Vysoce výkonné materiály elektricky vodivé

Pracovníci na vrtných plošinách a na čerpacích stanicích, v chemických zařízeních a v dolech se obávají přeskoku jiskry kvůli statickému náboji.

To, co známe z každodenního života jako nepříjemné je, že mohou explodovat v extrémně nebezpečných oblastech plyny ve vzduchu.

Naše díly z elektricky vodivých plastů zamezují těmto nebezpečným jevům.

TENTO DOBRÝ
izolator se nechá upravit na elektricky vodivý. Jedno zda jako obráběné, vstřikované nebo vypěňované provedení
 
(c) 1995-2003 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika,
bookmark - řekni příteli
  OBSAH

Moderní plasty ...
... v horku
... mechanicky zatížené
... pod chemickým účinkem
... v případě požáru
... elektricky vodivé

  ZÁKLADNA-INFO

TECHNIKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ
oblast s nejnáročnějšími požadavky

  PROSPEKTY

Chcete další informace? Zašleme Vám rádi naše podklady na:

Jméno*
Oddělení
Firma*
Ulice*
PSČ, Místo*
Stát
Vysoce výkonné plasty
Výlisky
TVP
Obráběné díly