Dlouhými vlákny plněné plasty (LFT)

Celstran, Verton

Nové, dlouhými vlákny plněné plasty (LFT)dobývají další oblasti použití. Oblasti, ve kterých byly doposud na základě převládajícího mechanického zatížení nasazeny lehké kovy nebo reaktoplasty, mohou být nyní nahrazeny termoplasty.Neobvykle plněné plasty

Dlouhými skleněnými vlákny plněné termoplasty jsou novým materiálovým trendem, jejihž výhody dělají dostupnými typické GFK-plasty také pro vstřikování.

Dosavadní technologie pro GFK-plasty nejsou svojí efektivitou a produktivností srovnatelné se vstřikováním. Laminování je mzdově náročné, úroveň kvality je špatná. Metody lisování jako SMC nebo BMC vyžadují velmi drahé nástroje, a jsou proto nasazovány jen u velkých sérií. Dále jsou vetšinou používány polyesterové pryskyřice, které jsou relativně křehké a neekologické pro tuto dobu, protože vyvíjejí velmi silně plyny a tyto vedou k nepříjemně se vyvíjejícímu zápachu a nejsou recyklovatelné.

Ve vstřikování přicházela doposud k využití jen skleněná vlákna dlouhá mezi 0,2 až 0,4 mm. Přestože se toto číslo jeví nízkým, jedná se o vlákno, protože průměr leží v µm-rozsahu. Pevnost ale není u takových krátkých skleněných vláken tak dobrá, jako u polyesterových lisovaných dílů.


Granulát představen schématicky:
Vlevo neuspořádaně rozdělená skleněná vlákna 0,2 - 0,4 mm
Vpravo podél orientovaná dlouhá skleněná 10 mm


POŽADOVANÉ KONSTRUKČNÍ DÍLY
s vysokou rázovou pevností, tuhostí nebo ohybovou pevností, jako např. držadla, rámy a nosné konstrukční díly, kde budou použity dlouhými skleněnými vlákny plněné plasty (LFT)


Novou technologií při výrobě granulátu se mohla zvětšit délka skleněného vlákna na 10 mm. Zde se jedná o metodu, při které je vkládáno nekonečné vlákno do vytlačovacího stroje a tvoří s taveninou společný pramen, který je rozsekán na granulátová zrna délky 10 mm.

Dlouhou délkou obdrží zesílení skleněným vláknem jiný efekt. Během zpracování vzniká neuspořádaná struktura, která vytváří mohutný skelet ze skleněných vláken. To je zřetelné, jestliže polymérní podíl shoří, tvarový díl si zachová svou formu a skelet zůstane patrným.Přednosti LFT

Oproti běžným (plasty s krátkými skleněnými vlákny) stoupá nejvíce rázová houževnatost. Pevnost a tuhost je rovněž zřetelně vyšší. Kombinace těchto vlastností vede k dílům, které v případě zatížení mohou zachytit velmi mnoho energie. Dále je rozhodující, že máme z důvodu vestaněného skleněného vlákna stabilní díly , které vykazují jen malé deformace a tím i nejvyšší tvarovou stálost.

Dlouhými skleněnými vlákny zesílené polyamidy dosahují hodnot pevnosti v tahu hliníku. Výhody oproti kovolitině jsou mnohonásobné:

  • nižší výrobní náklady na základě kratších časových cyklů, vyšší životnost nástroje a odpadnutí dodatečných obráběcích operací
  • větší možnosti při tvorbě tvarů a tím i vyšší funkční začlenění
  • nižší hmotnost dílu
  • odolnost vůči korozi
  • ekologická výroba
  • díly nezpůsobující hluk
  • možnost barvení plastu


Oblast použití LFT

Oblasti použití termoplastů zesílené dlouhými vlákny jsou rozmanité. Tak vyrábíme pro naše zákazníky dlouhými skleněnými vlákny zesílené polypropyleny a polyamidy např.

 
(c) 1995-2003 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika,
bookmark - řekni příteli
  OBSAH

Moderní díly z plastů ...
... v horku
... mechanicky zatížené
... pod chemickým účinkem
... v případě požáru
... elektr. vodivé

  PROSPEKTY

Chcete další informace? Zašleme Vám rádi naše podklady na:

Jméno*
Oddělení
Firma*
Ulice*
PSČ, Místo*
Stát
Vysoce výkonné plasty
Výlisky
TVP
Obráběné díly