Metody zpracování obráběním

Polotovary z polyamidu (PA), polyacetalu (POM) a polyethylentereftalat (PET) jsou ve srovnání s ostatními materiály velmi dobře obrobitelné. Z vlastností materiálu vyplývají některé zvláštnosti, které jsou následně popsány.

Stroje

Přířezy, lišty a dlouhé frézované profily se nechají výhodně vyrábět na dřevoobráběcích strojích. Pro výrobu frézovaných a soustružených dílů se osvědčily obráběcí stroje. Ideální je kombinace obou výrobních možností.

Nástroje

Jsou vhodné běžně výměnitelné břitové destičky a HSS-nástroje. Malá tvrdost plastu neklade na kvalitu řezných materiálů zvláštní požadavky.

Geometrie břitu

Je možno využít nezměněnou geometrii břitu ostří, která existuje pro opracování kovů a dřeva. Z důvodu dobré opracovatelnosti a homogenní struktury není potřebné přizpůsobovat geometrii břitu materiálu.

Břity

Předpokladem pro obrábění z plastů jsou neopotřebované a ostré břity.

«To nejdůležitější jsou ostré, neopotřebované řezné nástroje»

Opotřebení břitů je u neplněných plastů sotva zjistitelné, životnost je téměř neohraničená. Otěr při opracování plněných plastů je vyšší a závisí na druhu a obsahu plniva.

Řezné rychlosti

Řezné rychlosti až do 1000 m/min jsou možné. Doporučeny jsou zde však menší řezné rychlosti od 60 do 100 m/min, tyto zamezují vývinu tepla, usnadňují odvod třísky a redukují objem třísky.

Posuvy

Posuv by měl být zvolen mezi 0,1 a 0,8 mm na třísku. Vyšší kvalita povrchu se prokazuje s velkými radiusy břitů a širšími řeznými hranami.

Průřez třísky

Velikosti průřezů třísek jsou důležité pro odvod tepla při řezání. Příliš silné přehřátí obrobku ovlivňuje rozměrovou stálost.

«Postarejte se o dokonalý odvod třísek, neboť třísky odvádějí teplo»

Odvod třísek

Pokud možno by mělo být co nejmémě bráněno odvodu třísek. K tomu účelu může být nástroj upnut dále, protože řezné síly jsou malé.

Emulze

Řezné a chladící prostředky nejsou zpravidla potřebné. V některých případech přinášejí výhody: Při řezání závitů zamezují teplu vznikajícímu přehřátím, při vrtání hlubokých děr napomáhají odvodu třísky.

Upínací nářadí

Při šíření upínací síly je nutné si všimnout deformací na obrobku. Je dávána přednost sklíčidlům s ručním upínáním. K rozdělení síly se osvědčily upínací trny a upínací pouzdra s velkými upínacími plochami.

Pomoc při upínání

U obrobků s malými tloušťkami stěn je rozumné využít opěrných kotoučů nebo ztracených nálitků a práce z tyče.

Zvláštní upínací nářadí

Na tření projektované nebo vakuem podporované upínací metody umožňují také upínání velmi obtížných obrobků.

Poradenství

Jsme připraveni, Vám naše zkušenosti z obrábění plastů dát k dispozici. Prosím volejte naše aplikační techniky

 
(c) 1995-2003 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika,
  OBSAH

POLOTOVARY
Extruduvaný
Litý

DODÁVKOVÝ PROGRAM
Kulaté tyče
Duté tyče
Desky
Ploché tyče
Folien
Velké polotovary


  MULTIMEDIA

VIDEOFILMY

Obrábění přesných funkčních součástek z plastu

  ZÁKLADNA-INFO

LEPENÍ MATERIÁLU:
Naše doporuční k lepení termoplastů

  KATALOG PRODUKTŮ

Jméno*
Oddělení
Firma*
Ulice*
PSČ, Místo*
Stát