Lité polotovary

Im Z litého polyamidu jsou vyrábìny obzvlášť vysocemolekulární tvarové díly a polotovary. Výroba je èistì chemická a beztlaká (bloková polymerizace). Vznikne optimální, homogenní struktura s vysokou krystalièností, která materiálu propùjèí jeho vynikající vlastnosti.

Vyrábíme polyamid 6 litý Materiálový list a polyamid 12 litý Materiálový list jako polotovary a lité tvarové díly až do 2 t kusové hmotnosti.


Předlitý polotovar a tomu odpovídající hotový díl z litého polyamidu 6. To spoří materiál,èas a odpad
 
(c) 1995-2003 by LPM s.r.o., Technické polotovary
Konìvova 536, CZ-506 11 Jièín, Èeska republika,
  OBSAH

K VÝROBKÙM
KULATÉ TYÈE
DUTÉ TYÈE
DESKY
PLOCHÉ TYÈE
FOLIE
VELKÉ POLOTOVARY


REGISTRACE
Informace k objednavce
Registrieren
(jen pro objednávky
potřebný)

Heslo zapomenuto?


SLUŽBY & TYPY
Obchodní název suchen
Tipy na zpracování
Datový list