Lepení termoplastů

Tyto pokyny pro lepení jsou všeobecnými a nejsou bez dostatečného vyzkoušení přenosné na speciální aplikace. Jsou shrnuty na základě současných zkušeností a znalostí. Nějaké právní závazné ujištění stanovených vlastností nebo schopnosti pro konkrétní účel nasazení nemůže být odvozeno z těchto údajů.

Prosím, oblečte si vhodný ochranný oděv při styku s lepidly a chemikáliemi a respektujte bezpodmínečně instrukce a bezpečnostní upozornění výrobce lepidel.

Polyamidy (PA 6, PA 66, PA 12)

Lepení s rozpouštědlem

Lepidlo:

Kyselina mravenčí

Použítí:

PA 6 proti PA 6
PA 66 proti PA 66

Očistit lepené plochy. Kyselinu mravenčí před zpracováním zahustit 5 - 10 % polyamidovým granulátem. Obě plochy natřít koncentrovanou kyselinou mravenčí.2-komponentí lepidla

Lepidlo:

Epoxidová pryskyřice
Araldite 2011
(kontakt Vantico)

Použítí:

PA proti libovolnému partneru, upřednostňuje velké plochy

Lepené plochy zdrsnit, zbavit prachu acetonem. Základní nátěr Reduxem K6 (Ciba Geigy) nebo leptání chromosírovou kyselinou zlepšuje lepivost.1-komponentí lepidla

Lepidlo:

Kyanakrylát, vteřinové lepidlo

Použítí:

PA proti libovolnému partneru, upřednostňuje malé plochy

Očistit a odmastit lepené plochy acetonem, ke zlepšení přilnavosti předem zdrsnit.1-komponentí lepidla

Lepidlo:

na PUR základě, např. Loctite 3951

Použítí:

PA proti libovolnému partneru, trvale pružné spojení velkých ploch, dobrý těsnící účinek také při nerovnoměrných spárách

Plochy zdrsnit, prach odstranit acetonem. Základ (Loctite 7251) zvyšuje lepivost.Polyacetal (POM)

Lepení s rozpouštědlem

Lepidlo:

Hexafluoraceton-Sesquihydrat
(Dr. Suchhardt & Co.
D-85662 Hohenbrunn)

Použítí:

POM proti POM

Plochy očistit a natřít jednou lepidlem. Pozor: rozpouštědlo je jedovaté, dráždí dýchací cesty.2-komponentí lepidla

Lepidlo:

Epoxidová pryskyřice, polyuretan

Použítí:

POM proti libovolnému partneru, upřednostňuje velké plochy

Plocha aktivována naleptáním kyselinou fosforečnou, popř. základním rozpouštědlem. Předběžná příprava je obtížná a měla by být odsouhlasena výrobcem lepidla.1-komponentí lepidla

Lepidlo:

Kyanakrylát, vteřinové lepidlo

Použítí:

POM proti libovolnému partneru, upřednostňuje malé plochy

Acetonem odmastit a základovat, např. Sicomet-Primer CAP3 (Sichel, Hannover), pro zlepšení lepivosti předem zdrsnit.Polyethylentereftalát (PET),
polybutylentereftalát (PBT)

2-komponentí lepidla

Lepidlo:

Epoxidová pryskyřice
Araldite 2011
(kontakt Vantico)
nebo na PUR základu

Použítí:

PET/PBT proti libovolnému partneru, upřednostňuje velké plochy

Plochy zdrsnit, acetonem odmastit1-komponentí lepidla

Lepidlo:

Kyanakrylát, vteřinové lepidlo

Použítí:

PET/PBT proti libovolnému partneru, přednostně malé lepené plochy

Plochy zdrsnit, acetonem odmastitPolyetylen (PE),
polypropylen (PP)

Nevhodné k lepení, až za níže uvedené vyjímky lepitelné jen po intenzivní aktivaci ploch, např. koronovým výbojem nebo leptáním kyselinou sírovou.

1-komponentí lepidla

Lepidlo:

Kyanakrylát, vteřinové lepidlo

Použítí:

PE/PP proti libovolným plochám, upřednostňuje malé plochy

Lepené plochy mechanicky zdrsnit, odmastit acetonem a Loctite 770 nebo 793 základovat.2-komponentí lepidla

Lepidlo:

Scotch-Weld DP 8005 (3M)

Použítí:

Strukturální lepení PE/PP, upřednostňuje velké plochy

Lepené plochy očistit, zbavit prachu a odmastit.Polymery styrénu (PS, SB, ABS, PPO)

Lepení s rozpouštědlem

Lepidlo:

Methyl-ethyl-keton (MEK)

Použítí:

PS/SB proti PS/SB,
ABS proti ABS nebo
PPO proti PPO

Očistit lepené plochy. Jednu nebo obě plochy jednou natřít. Viskozita rozpouštědla se může zvýšit tím, že je přidán příslušný granulát.2-komponentí lepidla

Lepidlo:

Epoxidová pryskyřice
Araldite 2011
(kontakt Vantico)

Použítí:

PS, SB, ABS oder PPO proti libovolnému partneru, upřednostňuje velké plochy

Lepenou plochu mechanicky zdrsnit a odmastit metanolem.1-komponentí lepidla

Lepidlo:

Kyanakrylát, vteřinové lepidlo

Použítí:

PS, SB, ABS oder PPO proti libovolnému partneru, upřednostňuje malé plochy

Očistit a odmastit lepené plochy metanolem.Polykarbonát (PC)

Polykarbonát (PC) je choulostivý ke korozi za napětí, lepení by se mělo pečlivě otestovat, aby bylo vyloučeno poškození.

2-komponentí lepidla

Lepidlo:

Polyurethan-Basis
Araldite 2018
(kontakt Vantico)

Použítí:

PC proti libovolnému partneru, upřednostňuje velké plochy

Lepenou plochu mechanicky zdrsnit a odstranit metanolem prach.1-komponentí lepidla

Lepidlo:

Kyanakrylát, vteřinové lepidlo
Silikonové lepidlo (např. Pactan 7060)

Použítí:

PC proti libovolným plochám, u malých ploch kyanakrylát, ostatní silikonovým lepidlem

Lepenou plochu mechanicky zdrsnit a metanolem vyčistit a odmastit.Polysulfon (PSU)
polyethersulfon (PES)

Polyarylsulfony (PSU, PES) jsou choulostivé ke korozi za napětí, lepení by mělo být pečlivě otestováno, aby bylo vyloučeno poškození.

Lepení s rozpouštědlem

Lepidlo:

Dichlormetan

Použítí:

PSU proti PSU
PES proti PES

Očistit lepené plochy. Jednu nebo obě lepené plochy jednou natřít. Viskozita ředidla může být zvýšena tím, že je přidán příslušný granulát (5 % PSU nebo až do 15 % PES).2-komponentí lepidla

Lepidlo:

Epoxidová pryskyřice
Araldite 2011
(kontakt Vantico)

Použítí:

PSU, PES proti libovolnému partneru, upřednostňuje velké plochy

Lepené plochy zdrsnit, zbavit prachu.Polyuretan (PUR)

2-komponentí lepidla

Lepidlo:

Polyuretanový základ
Araldite 2018
(kontakt Vantico)

Použítí:

PUR proti libovolnému partneru, upřednostňuje velké plochy

Lepenou plochu mechanicky zdrsnit a odstranit prach. 
(c) 1995-2003 by LPM s.r.o., Technické polotovary
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika,
  OBSAH

DODÁVKOVÝ PROGRAM
Kulaté tyče
Duté tyče
Desky
Ploché tyče
Folien
Velké polotovary


  KATALOG PRODUKTŮ

Jméno*
Oddělení
Firma*
Ulice*
PSČ, Místo*
Stát