TiražTyto stránky jsou provozovány

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín
Česka republika

Telefon (493) 5460-11
Telefax (493) 524 445

LPM s.r.o. je právně zastupována jednateli panem Milan Bajerem a ing. Josefem Benešem.

REGISTRACE FIRMY

Městský soud v Králové
oddíl C vložka 12260

ČISLO ÚČTU

196866680227/0100

IČO

252 765 22

DIČ

238-252 765 22

REDAKCE

Zodpovědný za obsah:

LPM s.r.o.
Web communications
Koněvova 536
506 11 Jičín

RUČENÍ

S největší pečlivostí jsme pripravili tyto stránky. Přesto nemůžeme převzít záruky za případné chyby v těchto informacích. Všechny nároky za škody, které vzniknou přímo anebo nepřímo používáním těchto stránek, jsou vyloučeny.

Pokud jsme z těchto webových stránek odkázáni na internetové stránky, které jsou provozovány třetími osobami, nepřebírá LPM s.r.o. žádné záruky za jejich obsah.

(c) 1995-2003 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
CZ-506 11 Jičín, Česka republika,