Polyuretan kompaktní (PUR 5217)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

RIM-metoda.
Vypěňované díly do 50 kg a kompaktní funkční díly do hmotnosti 65 kg


Číslo materiálu   2861  
Hustota ISO 1183 1,2 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Napětí na mezi kluzu ISO 527 37 MPa
Tažnost ISO 527 13 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 1250 MPa
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 D77 -
   

Elektrické vlastnosti

Specifický průrazový odpor IEC 60093 1,00E+12 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1,00E+13 Ohm
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,245 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 120 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 98 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 85 °C
max. teplota krátkodobá   100 °C
max. teplota dlouhodobá   80 °C
min. teplota použití   -40 °C
   

Jiné vlastnosti

Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   RenPIM 5217 A/B (Huntsman)  
   

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz