Polyuretanová integr. tvrdá pěna 85K (PUR IHS 85K)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

RIM-metoda.
Vypěňované díly do 50 kg a kompaktní funkční díly do hmotnosti 65 kg


Číslo materiálu   2808  
Hustota ISO 1183 1,1 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu ISO 527 53 MPa
Tažnost ISO 527 13 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 2000 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 88 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H358/30  
   

Elektrické vlastnosti

Specifický průrazový odpor IEC 60093 7,00E+12 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1,00E+14 Ohm
   

Teplotní vlastnosti

Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 110 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 155 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 75 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 100 °C
max. teplota krátkodobá   90 °C
max. teplota dlouhodobá   60 °C
min. teplota použití   -40 °C
   

Jiné vlastnosti

Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Baydur 110 (Bayer)  
   

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz