Polyuretanová integr. tvrdá pěna 22K (PUR IHS 22K)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

RIM-metoda.
Vypěňované díly do 50 kg a kompaktní funkční díly do hmotnosti 65 kg


Číslo materiálu   2801  
Hustota ISO 1183 0,6 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu ISO 527 21 MPa
Tažnost ISO 527 7 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 950 19) MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 75 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H358/30  
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 2,7 -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 2,1 -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 350 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 150 1E-4
Specifický průrazový odpor IEC 60093 7,00E+12 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1,00E+14 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 600 -
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,09 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 73 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 170 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 118 °C
max. teplota krátkodobá   120 °C
max. teplota dlouhodobá   70 °C
min. teplota použití   -40 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při vlhkosti ISO 62 0,3 %
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Baydur 60 (Bayer)  
   

19) : ohybový E-modul pružnosti

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz