Polyesterová lis.hmota s krátkých skleněných vláken (UP 4385)


Speciální vlastnosti

Mez pevnosti v ohybu ISO 178 120 MPa
Charpy-rázová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eU 9,5 KJ/m2
Odolnost vůči plazivým proudům CTI M IEC 60112 600 -
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 0,9 J/g K
Index kyselosti LOI ISO 4589 70 %
   

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín

© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz