Polyesterová lis.hmota s krátkých skleněných vláken (UP 4385)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g


Číslo materiálu   2756  
Hustota ISO 1183 2 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu ISO 527 60 MPa
Tažnost ISO 527 0,65 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 14000 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 250 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H961/30  
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA 4,5 KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 6 -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 6 -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 10 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 10 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 20 kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost   1 mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 1,00E+12 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1,00E+13 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 600 -
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,85 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 25 10-6/K
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 220 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 220 °C
max. teplota krátkodobá   220 °C
max. teplota dlouhodobá   170 5) °C
min. teplota použití   na °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 0,3 30) %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 V-0 -
Síla pro UL 94   0,75 mm
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Ralupol UP 4385 (Raschig)  
   

5) : tepelné stárnutí podle UL 746 (RTI) Mech. W/O Imp., 40 000 hod.

30) : nasákavost podle DIN 53 495
na: nepoužitelný

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz