Fenolická lis. hmota PF 51 (PF 51)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g


Číslo materiálu   2706  
Hustota ISO 1183 1,41 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu ISO 527 60 MPa
Tažnost ISO 527 0,8 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 8000 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 300 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H961/30  
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA 3 KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 8 -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 5 -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 1000 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 200 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 10 kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost   1 mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 1,00E+09 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1,00E+10 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 125 -
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,25 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 35 10-6/K
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 180 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 200 °C
max. teplota krátkodobá   160 °C
max. teplota dlouhodobá   130 °C
min. teplota použití   na °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 2,2 30) %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 V-0 -
Síla pro UL 94   3,2 mm
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Bakelite PF 51 (Hexion)  
   

30) : nasákavost podle DIN 53 495
na: nepoužitelný

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz