PUR-elastomer s 20 % skleněných vláken (TPU GF20)


Speciální vlastnosti

Poměrné prodloužení na mezi kluzu ISO 527 na %
Modul tečení v tahu (0,5% 1000 hod.) ISO 899-1 1500 MPa
Charpy-rázová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eU 140 KJ/m2
Charpy-rázová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eU 110 KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eA 10 KJ/m2
Vicat-teplota měknutí B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 92 °C
   
na: nepoužitelný

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín

© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz