PUR-elastomer (TPU 93A)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g


Číslo materiálu   2634  
Hustota ISO 1183 1,24 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Napětí na mezi kluzu ISO 527 7 MPa
Pevnost v tahu ISO 527 55 MPa
Tažnost ISO 527 >300 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 30 10) MPa
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 A93 -
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A NB KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA NB KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Specifický průrazový odpor IEC 60093 >1013 Ohm · m
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 600 -
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,19 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 200 10-6/K
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) na °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) na °C
max. teplota krátkodobá   100 °C
max. teplota dlouhodobá   80 °C
min. teplota použití   -30 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 0,2 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 1,3 %
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Elastollan S90A (Elastogran)  
   

10) : sečnový modul 0 % - 20 %
NB: zkušební tělísko nezlomeno
na: nepoužitelný

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz