PUR-elastomer (TPU 59D)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g


Číslo materiálu   2631  
Hustota ISO 1183 1,23 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Napětí na mezi kluzu ISO 527 15 MPa
Pevnost v tahu ISO 527 50 MPa
Tažnost ISO 527 300 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 220 MPa
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 D57 -
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A NB KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA NB KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 6,3 -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 4,8 -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 380 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 610 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 28 kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost   1 mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 >1012 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 >1015 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 600 -
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,22 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 140 10-6/K
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 47 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 86 °C
max. teplota krátkodobá   120 °C
max. teplota dlouhodobá   90 °C
min. teplota použití   -30 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 0,3 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 1,2 %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 HB -
Síla pro UL 94   0,75 mm
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Elastollan C59D (Elastogran)  
   
NB: zkušební tělísko nezlomeno

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz