Polyethersulfon s 20 % skleněných vláken (PES GF20)


Chemická odolnost

Minerální maziva odolný
Alifatické uhlovodíky odolný
Aromatické uhlovodíky podmíněně odolný
Benzíny podmíněně odolný
Slabé minerální kyseliny odolný
Slabé minerální kyseliny odolný
Slabé organické kyseliny odolný
Silné organické kyseliny odolný
Oxid. kyseliny neodolný
Slabé louhy odolný
Silné louhy odolný
Trichlorethylen neodolný
Perchlorethylen odolný
Aceton neodolný
Alkoholy odolný
Horká voda (hydrolýz.) odolný
Vlivy atmosf. podmínek neodolný
   

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín

© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz