Polysulfon modifikovaný (PSU mod.)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Extruze.
Extrudované profily podle výkresů a polotovary podle DIN

Obráběné díly.
Soustr. a frézované díly v kusové a sériové výrobě

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g

Termoplastické vypěňování(TVP)Vysoce funkční díly a skříně do hmotnosti 16 kg .Číslo materiálu   2405  
Hustota ISO 1183 1,23 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Napětí na mezi kluzu ISO 527 66 MPa
Pevnost v tahu ISO 527 57 MPa
Tažnost ISO 527 100 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 2410 MPa
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A 9,9 KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA 7,8 KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 3,1 -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 3,5 -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 27 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 70 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 36 kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost   1,6 mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 1,50E+14 Ohm · m
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 175 -
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,23 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 103 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 179 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 149 °C
max. teplota krátkodobá   150 °C
max. teplota dlouhodobá   105 5) °C
min. teplota použití   -50 °C
   

Jiné vlastnosti

Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 V-1 -
Síla pro UL 94   1,5 mm
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Mindel S-1000 (Solvay)  
   

5) : tepelné stárnutí podle UL 746 (RTI) Mech. W/O Imp., 40 000 hod.

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz