Polykarbonát s FDA-schválením (PC FDA)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g


Číslo materiálu   2303  
   

Mechanické vlastnosti

Napětí na mezi kluzu ISO 527 66 MPa
Tažnost ISO 527 >80 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 2400 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 110 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H358/30  
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 M70 -
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A na KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA na KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 3,1 -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 3 -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 5 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 90 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 33 kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost   1 mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 >1013 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1,00E+15 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 275 -
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,21 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 70 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 148 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 125 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 138 °C
max. teplota krátkodobá   140 °C
max. teplota dlouhodobá   125 5) °C
min. teplota použití   -100 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 0,12 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 0,3 %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 V-2 -
Síla pro UL 94   0,75-2,4 mm
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Makrolon 2858 (Bayer)  
   

5) : tepelné stárnutí podle UL 746 (RTI) Mech. W/O Imp., 40 000 hod.
na: nepoužitelný

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz