Polykarbonát+ABS-blend odolný vůči hoření (PC+ABS V0)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Extruze.
Extrudované profily podle výkresů a polotovary podle DIN

Obráběné díly.
Soustr. a frézované díly v kusové a sériové výrobě

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g

Termoplastické vypěňování(TVP)Vysoce funkční díly a skříně do hmotnosti 16 kg .

Termoformy.
Ve vakuu vytvářené díly do rozměru 2000 x 2000 mm


Číslo materiálu   2273  
Hustota ISO 1183 1,2 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Napětí na mezi kluzu ISO 527 60 MPa
Pevnost v tahu ISO 527 50 MPa
Tažnost ISO 527 50 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 2500 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 104 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H358/30  
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 R123 -
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A 43 KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA 43 KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 3 -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 2,6 -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 50 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 80 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 35 kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost   0,8 mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 >1013 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1,00E+15 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 225 -
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,2 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 75 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 144 27) °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 136 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 117 °C
max. teplota krátkodobá   130 °C
max. teplota dlouhodobá   80 °C
min. teplota použití   -50 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 0,2 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 0,6 %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 V-0/5VB -
Síla pro UL 94   1,5/2,5 mm
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Cycoloy C2100HF (Sabic)  
   

27) : teplota měknutí podle Vicat VST/B/120

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz