Polyfenylenoxid mod. odolný, vůči hoření (PPO V0)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Termoplastické vypěňování(TVP)Vysoce funkční díly a skříně do hmotnosti 16 kg .Číslo materiálu   2251  
Hustota ISO 1183 1,05 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Napětí na mezi kluzu ISO 527 45 MPa
Pevnost v tahu ISO 527 40 MPa
Tažnost ISO 527 40 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 2400 MPa
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A 15 KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 2,3 -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 2,2 -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 47 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 39 1E-4
Povrchový odpor IEC 60093 1,00E+17 Ohm
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,24 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 70-80 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 105 27) °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 90 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 95 °C
max. teplota krátkodobá   100 °C
max. teplota dlouhodobá   90 °C
min. teplota použití   -50 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 <0,1 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 0,2 %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 V-0/5VA -
Síla pro UL 94   4 mm
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Noryl FN150 (Sabic)  
   

27) : teplota měknutí podle Vicat VST/B/120

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz