Polystyren (PS)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g

Termoplastické vypěňování(TVP)Vysoce funkční díly a skříně do hmotnosti 16 kg .

Termoformy.
Ve vakuu vytvářené díly do rozměru 2000 x 2000 mm


Číslo materiálu   2101  
Hustota ISO 1183 1,05 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu ISO 527 55 MPa
Tažnost ISO 527 3 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 3200 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 150 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H358/30  
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A 2 KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA 3 KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 2,5 -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 2,5 -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 0,9 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 0,5 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 43 kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost   1,6 mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 >1014 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 >1014 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 425 -
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,17 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 80 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 100 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 86 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 98 °C
max. teplota krátkodobá   80 °C
max. teplota dlouhodobá   70 °C
min. teplota použití   na °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 <0,1 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 <0,1 %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 HB -
Síla pro UL 94   1,5 mm
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Polystyrol 158K (BASF)  
   
na: nepoužitelný

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz