Polyvinylidenfluorid s 20 % skleněných vláken (PVDF GF20)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Extruze.
Extrudované profily podle výkresů a polotovary podle DIN

Obráběné díly.
Soustr. a frézované díly v kusové a sériové výrobě

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g


Číslo materiálu   1654  
Hustota ISO 1183 1,92 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu ISO 527 90 MPa
Tažnost ISO 527 2,5 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 10000 MPa
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 D84 -
   

Elektrické vlastnosti

Specifický průrazový odpor IEC 60093 2,00E+14 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 2,00E+14 Ohm
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,29 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 72|- 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 177 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 158 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 170 °C
max. teplota krátkodobá   160 °C
max. teplota dlouhodobá   150 °C
min. teplota použití   -40 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 <0,1 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 <0,1 %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 V-0 -
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Solef 8908/0505 (Solvay)  
   

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz