Perfluoralkoxy-copolymer (PFA)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g


Číslo materiálu   1611  
Hustota ISO 1183 2,15 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Napětí na mezi kluzu ISO 527 31 MPa
Tažnost ISO 527 300 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 690 19) MPa
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 D60 -
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 2,1 -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 2,1 -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 <1 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 2 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 20 3) kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost   3,2 mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 >1016 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 >1017 Ohm
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,22 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 130-200 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 305 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) na °C
max. teplota krátkodobá   280 °C
max. teplota dlouhodobá   260 °C
min. teplota použití   -200 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 <0,1 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 <0,1 %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 V-0 -
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   tl  
Surovina   Teflon PFA (Du Pont)  
   

3) : měřeno podle ASTM

19) : ohybový E-modul pružnosti
na: nepoužitelný

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz