Polytetrarfluoretylen (PTFE)


Speciální vlastnosti

Poměrné prodloužení na mezi kluzu ISO 527 9 %
Mez pevnosti v ohybu ISO 178 14 15) MPa
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/4A 185 J/m
Součinitel kluzného tečení v porovnání s ocelí v suchém prostředí   0,18-0,23 -
Opotřebení relativní k měrné jednotce   420 (µm/km)/MPa
Odolnost vůči plazivým proudům CTI M IEC 60112 600M -
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 0,96 J/g K
Vicat-teplota měknutí B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 110 °C
Index kyselosti LOI ISO 4589 95 %
   

15) : 3,5 % - napětí v ohybu

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín

© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz