Polypropylen homopolymer (PP-H)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Extruze.
Extrudované profily podle výkresů a polotovary podle DIN

Obráběné díly.
Soustr. a frézované díly v kusové a sériové výrobě

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g

Termoplastické vypěňování(TVP)Vysoce funkční díly a skříně do hmotnosti 16 kg .Číslo materiálu   1502  
Hustota ISO 1183 0,903 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Napětí na mezi kluzu ISO 527 33 MPa
Tažnost ISO 527 700 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 1450 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 72 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H358/30  
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 D70 -
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A 4,5 KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA 5 KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 2,3 -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 2,3 -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 2,5 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 3,5 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 50 kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost   1 mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 >1014 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1,00E+14 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 600 -
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,22 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 100-200 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 163 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 55 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 85 °C
max. teplota krátkodobá   140 °C
max. teplota dlouhodobá   100 °C
min. teplota použití   0 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 <0,1 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 <0,1 %
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   tl  
Surovina   Moplen HP501H (Basell)  
   

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz