Etylen/Vinylacetat (E/VA)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g


Číslo materiálu   1451  
Hustota ISO 1183 0,931 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Napětí na mezi kluzu ISO 527 7 MPa
Pevnost v tahu ISO 527 17 MPa
Tažnost ISO 527 >50 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 65 MPa
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A NB KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA NB KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 2,6 -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 240 1E-4
Specifický průrazový odpor IEC 60093 >1014 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 >1015 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 600 -
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,35 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 160 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 91 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) na °C
max. teplota krátkodobá   70 °C
max. teplota dlouhodobá   55 °C
min. teplota použití   -80 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 <0,1 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 <0,1 %
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   tl  
   
NB: zkušební tělísko nezlomeno
na: nepoužitelný

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz