Tekuté krystaly copolyester s 30 % skleněných vláken HT (LCP GF30 HT)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g


Číslo materiálu   1362  
Hustota ISO 1183 1,61 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu ISO 527 150 MPa
Tažnost ISO 527 1,6 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 15000 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 200 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H358/30  
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA 22 KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 4 -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 3,3 -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 100 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 250 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 32 kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost   1 mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 1,00E+13 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1,00E+14 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 175 -
   

Teplotní vlastnosti

Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 7|20 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 335 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 276 °C
max. teplota krátkodobá   300 °C
max. teplota dlouhodobá   240 5) °C
min. teplota použití   -200 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 <0,1 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 <0,1 %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 V-0 -
Síla pro UL 94   0,2 mm
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Vectra E130i (Ticona)  
   

5) : tepelné stárnutí podle UL 746 (RTI) Mech. W/O Imp., 40 000 hod.
na: nepoužitelný

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz