Polyoxymethylen elektricky vodivý (POM ELS)


Chemická odolnost

Minerální maziva -
Alifatické uhlovodíky -
Aromatické uhlovodíky -
Benzíny -
Slabé minerální kyseliny -
Slabé minerální kyseliny -
Slabé organické kyseliny -
Silné organické kyseliny -
Oxid. kyseliny -
Slabé louhy -
Silné louhy -
Trichlorethylen -
Perchlorethylen -
Aceton -
Alkoholy -
Horká voda (hydrolýz.) -
Vlivy atmosf. podmínek podmíněně odolný
   

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín

© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz