Polyoxymethylen kluzně modifikován (POM AX)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Extruze.
Extrudované profily podle výkresů a polotovary podle DIN

Obráběné díly.
Soustr. a frézované díly v kusové a sériové výrobě

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g


Číslo materiálu   1214  
Hustota ISO 1183 1,33 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Napětí na mezi kluzu ISO 527 40 MPa
Tažnost ISO 527 17 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 2100 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 105 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H961/30  
   

Elektrické vlastnosti

Specifický průrazový odpor IEC 60093 1,00E+14 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1,00E+14 Ohm
   

Teplotní vlastnosti

Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 140 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 165 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 80 °C
max. teplota krátkodobá   140 °C
max. teplota dlouhodobá   80 °C
min. teplota použití   -50 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 0,16 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 0,7 %
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
   

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz