Polyoxymethylen + PE-UHMW (POM PE)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Extruze.
Extrudované profily podle výkresů a polotovary podle DIN

Obráběné díly.
Soustr. a frézované díly v kusové a sériové výrobě

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g


Číslo materiálu   1212  
Hustota ISO 1183 1,34 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Napětí na mezi kluzu ISO 527 45 MPa
Tažnost ISO 527 10 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 2300 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 110 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H961/30  
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A 3 KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA 3,5 KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 3,8 -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 3,8 -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 25 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 70 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 35 kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost   1 mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 1,00E+14 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1,00E+14 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 600 -
   

Teplotní vlastnosti

Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 140 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 165 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 88 °C
max. teplota krátkodobá   140 °C
max. teplota dlouhodobá   80 °C
min. teplota použití   -50 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 0,2 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 0,8 %
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Hostaform C9021G (Ticona)  
   
na: nepoužitelný

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz