Polyamid 12 litý (PA 12 G)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Polyamid litý.
Polotovary a díly do hmotnosti 2 t

Obráběné díly.
Soustr. a frézované díly v kusové a sériové výrobě


Číslo materiálu   1189  
Hustota ISO 1183 1,03 g/cm3
Stav zkušebního tělesa   sucho/vlhkost vzduchu  
   

Mechanické vlastnosti

Napětí na mezi kluzu ISO 527 60/53 MPa
Tažnost ISO 527 Okt 50 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 2100/1800 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 100/85 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H358/30  
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 D74/D69 -
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A 6 KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 3,5/- -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 380/- 1E-4
Specifický průrazový odpor IEC 60093 1012/- Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1014/- Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 600 -
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,25 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 100-150 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 190 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 80 °C
max. teplota krátkodobá   150 °C
max. teplota dlouhodobá   90 °C
min. teplota použití   -70 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 0,9 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 1,5 %
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
   

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz