Polyamid 12 elektricky vodivý (PA 12 ELS)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Extruze.
Extrudované profily podle výkresů a polotovary podle DIN

Obráběné díly.
Soustr. a frézované díly v kusové a sériové výrobě

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g


Číslo materiálu   1177  
Hustota ISO 1183 1,1 g/cm3
Stav zkušebního tělesa   sucho  
   

Mechanické vlastnosti

Napětí na mezi kluzu ISO 527 39 MPa
Tažnost ISO 527 >50 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 1600 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 92 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H358/30  
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 D71 -
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A 34 KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA 55 KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 na -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 na -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 na 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 na 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 na kV/mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 5,00E+05 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 5,00E+09 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 175 -
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,32 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 175 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 180 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 50 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 130 °C
max. teplota krátkodobá   150 °C
max. teplota dlouhodobá   105 4) °C
min. teplota použití   -70 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 0,8 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 1,5 %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 HB -
Síla pro UL 94   1,6 mm
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Vestamid L-R3-MHI (Evonik)  
   

4) : tepelné stárnutí, odpad pevnosti v tahu o 50 % po 20 000 hod.
na: nepoužitelný

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz