Polyamid 66/6T s 60 % skleněných vláken (PA 66/6T GF60)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g


Číslo materiálu   1165  
Hustota ISO 1183 1,78 g/cm3
Stav zkušebního tělesa   sucho/vlhkost vzduchu  
   

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu ISO 527 260/250 MPa
Tažnost ISO 527 1,5/1,5 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 23000/22500 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H961/30  
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 D94 -
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA 11. Nov KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Průrazová pevnost IEC 60243-1 35 kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost   1 mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 1011/1011 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 -/1012 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 600 -
   

Teplotní vlastnosti

Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 15|40 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 325 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 285 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 290 °C
max. teplota krátkodobá   300 °C
max. teplota dlouhodobá   150 °C
min. teplota použití   -30 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 1,5 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 4 %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 HB -
Síla pro UL 94   0,8 mm
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Grivory HTV-6H1 (EMS-Chemie)  
   

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz