Polyamid 66 s 40 % dlouhých skleněných vláken (PA 66 GF40 LFT)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Extruze.
Extrudované profily podle výkresů a polotovary podle DIN

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g

Termoplastické vypěňování(TVP)Vysoce funkční díly a skříně do hmotnosti 16 kg .Číslo materiálu   1159  
Hustota ISO 1183 1,45 g/cm3
Stav zkušebního tělesa   sucho/vlhkost vzduchu  
   

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu ISO 527 200/170 MPa
Tažnost ISO 527 2,4/2,8 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 14000/10200 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H358/30  
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA 26/30 KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Specifický průrazový odpor IEC 60093 1013/1010 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1012/1010 Ohm
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,27 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 19 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 260 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 255 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 255 °C
max. teplota krátkodobá   240 °C
max. teplota dlouhodobá   150 °C
min. teplota použití   -40 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 1,6 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 5 %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 HB -
Síla pro UL 94   1,57 mm
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Celstran PA66-GF40-02 (Ticona)  
   
na: nepoužitelný

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz