Polyamid 66 s 35 % skleněných vláken odolný vůči hoření (PA 66 GF35 V0)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g


Číslo materiálu   1158  
Hustota ISO 1183 1,45 g/cm3
Stav zkušebního tělesa   sucho/vlhkost vzduchu  
   

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu ISO 527 160/120 MPa
Tažnost ISO 527 03. Apr %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 11000/8500 MPa
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A 13/20 KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA 14/18 KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 1 MHz IEC 60250 3,5/5,0 -
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 200/2000 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 19 kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost   1,6 mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 1013/1010 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1013/1010 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 600 -
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,27 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 18|65 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 260 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 250 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 250 °C
max. teplota krátkodobá   220 °C
max. teplota dlouhodobá   130 5) °C
min. teplota použití   -40 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 1,4 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 4,7 %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 V-0 -
Síla pro UL 94   0,75 mm
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Ultramid A3X2G7 (BASF)  
   

5) : tepelné stárnutí podle UL 746 (RTI) Mech. W/O Imp., 40 000 hod.

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz