Polyamid 66 s 20 % uhlíkových vláken (PA 66 CF20)


Speciální vlastnosti

Modul tečení v tahu (0,5% 1000 hod.) ISO 899-1 -/6800 MPa
Mez pevnosti v ohybu ISO 178 320/230 MPa
Charpy-rázová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eU 60/70 KJ/m2
Charpy-rázová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eU 50/- KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eA 7,5/- KJ/m2
Součinitel kluzného tečení v porovnání s ocelí v suchém prostředí   0,38-0,48 -
Opotřebení relativní k měrné jednotce   2,5 (µm/km)/MPa
Odolnost vůči plazivým proudům CTI M IEC 60112 na -
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 1,8 J/g K
Vicat-teplota měknutí B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 250 °C
   
na: nepoužitelný

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín

© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz