Polyamid 66 s 35 % skleněných vláken (PA 66 GF35)


Speciální vlastnosti

Modul tečení v tahu (0,5% 1000 hod.) ISO 899-1 -/6650 MPa
Mez pevnosti v ohybu ISO 178 280/230 MPa
Mez únavy při střídavém namáhání v ohybu (1E7 zatěžovací cyklus) ASTM D671 32 MPa
Charpy-rázová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eU 95/105 KJ/m2
Charpy-rázová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eU 75/- KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eA 12/- KJ/m2
Součinitel kluzného tečení v porovnání s ocelí v suchém prostředí   0,62 -
Opotřebení relativní k měrné jednotce   4,6 (µm/km)/MPa
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 1,4 J/g K
Vicat-teplota měknutí B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 250 °C
Index kyselosti LOI ISO 4589 22 %
   

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín

© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz