Polyamid 66 extrudovaný (PA 66 E)


Speciální vlastnosti

Poměrné prodloužení na mezi kluzu ISO 527 Mai 30 %
Mez pevnosti v ohybu ISO 178 140/70 16) MPa
Mez únavy při střídavém namáhání v ohybu (1E7 zatěžovací cyklus) ASTM D671 30 MPa
Izod-rázová houževnatost při 23 °C ISO 180/1C NB/NB KJ/m2
Izod-rázová houževnatost při -30 °C ISO 180/1C 333/331 KJ/m2
Izod-vrubová houževnatost při -30°C ISO 180/1A 4,3/4 KJ/m2
Charpy-rázová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eU NB/NB KJ/m2
Charpy-rázová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eU NB/NB KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eA 05. Apr KJ/m2
Součinitel kluzného tečení v porovnání s ocelí v suchém prostředí   0,37-0,50 -
Opotřebení relativní k měrné jednotce   6 (µm/km)/MPa
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 1,7 J/g K
Vicat-teplota měknutí B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 250 °C
Index kyselosti LOI ISO 4589 28 %
   

16) : hraniční napětí v ohybu
NB: zkušební tělísko nezlomeno

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín

© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz