Polyamid 6 litý 210 plněný olejem (PA 6G 210 Öl)


Speciální vlastnosti

Izod-rázová houževnatost při 23 °C ISO 180/1C NB/NB KJ/m2
Izod-rázová houževnatost při -30 °C ISO 180/1C NB/NB KJ/m2
Součinitel kluzného tečení v porovnání s ocelí v suchém prostředí   0,27-0,34 -
Opotřebení relativní k měrné jednotce   6,7 (µm/km)/MPa
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 1,68 J/g K
Vicat-teplota měknutí B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 215 °C
   
NB: zkušební tělísko nezlomeno

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín

© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz