Polyamid 6 s 30 % minerálů (PA 6 M30)


Speciální vlastnosti

Modul tečení v tahu (0,5% 1000 hod.) ISO 899-1 -/800 MPa
Mez pevnosti v ohybu ISO 178 145/80 MPa
Charpy-rázová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eU 190/NB KJ/m2
Charpy-rázová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eU 100/- KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eA 5/- KJ/m2
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 1,4 J/g K
   
NB: zkušební tělísko nezlomeno

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín

© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz