Polyamid 6 s 20 %/10 % skleněných kuliček/-vláken (PA 6 GB20GF10)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Extruze.
Extrudované profily podle výkresů a polotovary podle DIN

Obráběné díly.
Soustr. a frézované díly v kusové a sériové výrobě

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g

Termoplastické vypěňování(TVP)Vysoce funkční díly a skříně do hmotnosti 16 kg .Číslo materiálu   1117  
Hustota ISO 1183 1,34 g/cm3
Stav zkušebního tělesa   sucho/vlhkost vzduchu  
   

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu ISO 527 110/60 MPa
Tažnost ISO 527 03. Mai %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 6000/3000 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 170/120 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H961/30  
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A 3,6/8,5 KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA 05. Nov KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 1 MHz IEC 60250 3,9/4,6 -
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 200/700 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 13 kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost   1,6 mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 1013/1010 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1012/1010 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 425 -
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,35 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 29|- 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 220 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 200 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 215 °C
max. teplota krátkodobá   200 °C
max. teplota dlouhodobá   105 °C
min. teplota použití   -40 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 2,1 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 6,6 %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 HB -
Síla pro UL 94   0,75 mm
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Ultramid B3GK24 (BASF)  
   

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz