Polyamid 6 s 35 % skleněných vláken (PA 6 GF35)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g

Termoplastické vypěňování(TVP)Vysoce funkční díly a skříně do hmotnosti 16 kg .Číslo materiálu   1114  
Hustota ISO 1183 1,41 g/cm3
Stav zkušebního tělesa   sucho/vlhkost vzduchu  
   

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu ISO 527 190/130 MPa
Tažnost ISO 527 03. Mai %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 11000/7000 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 230/160 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H961/30  
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 D87/D83 -
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A 19/27 KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA 17/33 KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 5,0/12,0 -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 3,9/6,2 -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 210/1900 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 210/1900 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 28 kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost   1,6 mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 1013/1010 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1013/1010 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 450 -
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,26 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 18|65 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 220 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 215 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 220 °C
max. teplota krátkodobá   200 °C
max. teplota dlouhodobá   130 5) °C
min. teplota použití   -40 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 2 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 6,2 %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 HB -
Síla pro UL 94   1,5 mm
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
   

5) : tepelné stárnutí podle UL 746 (RTI) Mech. W/O Imp., 40 000 hod.

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz