Polyamid 6 odolný vůči hoření (PA 6 V0)


Speciální vlastnosti

Poměrné prodloužení na mezi kluzu ISO 527 Mrz 22 %
Mez pevnosti v ohybu ISO 178 110 MPa
Izod-rázová houževnatost při 23 °C ISO 180/1C 45/NB KJ/m2
Izod-rázová houževnatost při -30 °C ISO 180/1C 50/70 KJ/m2
Izod-vrubová houževnatost při -30°C ISO 180/1A 3,5/- KJ/m2
Charpy-rázová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eU 60/- KJ/m2
Charpy-rázová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eU 55/- KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eA 05. Mai KJ/m2
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/4A 150 J/m
Odolnost vůči plazivým proudům CTI M IEC 60112 600M -
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 1,65 J/g K
Index kyselosti LOI ISO 4589 34 %
   
NB: zkušební tělísko nezlomeno

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín

© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz