Polyamid 6 flexibilní (PA 6 flex)


Speciální vlastnosti

Mez pevnosti v ohybu ISO 178 15/10 15) MPa
Charpy-rázová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eU NB/NB KJ/m2
Charpy-rázová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eU NB/NB KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eA 7,0/10 KJ/m2
Vicat-teplota měknutí A ISO 306 VST/A/50 (10 N) 195 °C
Vicat-teplota měknutí B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 120 °C
   

15) : 3,5 % - napětí v ohybu
NB: zkušební tělísko nezlomeno

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín

© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz