Polyamid 6 extrudovaný (PA 6 E)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Extruze.
Extrudované profily podle výkresů a polotovary podle DIN

Obráběné díly.
Soustr. a frézované díly v kusové a sériové výrobě


Číslo materiálu   1101  
Hustota ISO 1183 1,14 g/cm3
Stav zkušebního tělesa   sucho/vlhkost vzduchu  
   

Mechanické vlastnosti

Napětí na mezi kluzu ISO 527 80/45 MPa
Tažnost ISO 527 70/200 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 3000/1000 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 150/70 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H358/30  
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 D82/D68 -
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A 8,3/NB KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA Jul 80 KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 4,0/12,0 -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 3,5/7,0 -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 100/3000 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 310/3000 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 15 kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost   1 mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 1013/1010 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1013/1010 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 600 -
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,23 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 70|100 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 220 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 65 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 160 °C
max. teplota krátkodobá   180 °C
max. teplota dlouhodobá   90 °C
min. teplota použití   -40 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 3 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 9,5 %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 HB -
Síla pro UL 94   1,5 mm
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
   
NB: zkušební tělísko nezlomeno

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz